Pracovní snídaně

Aktuální trendy v oblasti cenové regulace a distribuce léčiv (akce již proběhla)

location Praha 19. 10. 2018, 9:00

Přijďte na Business Breakfast týkající se novinek a aktuálních trendů v oblasti cenové regulace a distribuce léčiv s náměstkem ministra zdravotnictví Mgr. Filipem Vrublem a náměstkem ředitele VZP Ing. Davidem Šmehlíkem.

Harmonogram 

8:30–9:00 Registrace účastníků

9:00–10:00 Zahájení Business Breakfast a úvodní slovo

Aktuální trendy v oblasti cenové a úhradové regulace z pohledu právního a daňového


10:00–11:30 Prezentace hostů, Mgr. Filipa Vrubla a Ing. Davida Šmehlíka

Aktuální trendy v oblasti cenové a úhradové regulace, příprava nového cenového předpisu pro léčivé přípravky

Emergentní systém dodávky léčivých přípravků

Risk-sharing agreements ve zdravotních pojišťovnách

Centrové budgety a přiznání úhrady ve výjimečných případech podle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění

11:30–12:00 Diskuze