Seminář

Ochrana osobních údajů v novém (GDPR) a přehled aktualit z pracovního práva (akce již proběhla)

location Plzeň 13. 11. 2018, 9:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, kde Vám vysvětlíme své zkušenosti ze zavádění GDPR u různých správců či zpracovatelů i praktické a výkladové problémy, které se opakovaně objevují i po půl roce od účinnosti GDPR.

V hlavní části semináře Vám představíme nejčastější zjištění, která se u našich klientů vyskytují při implementaci, a praktické překážky při realizaci implementačního projektu. Rozebereme i oblasti, kdy je uspokojení právních požadavků GDPR prakticky nemožné, a způsoby řešení těchto situací.

Podíváme se na stav legislativního návrhu českého adaptačního zákona a na metodické pokyny a zprávy o výsledcích posledních kontrol ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V neposlední řadě se budeme věnovat specifickým oblastem, jako je např. ochrana osobních údajů v online marketingu, cookies, podmínky nakládání s fotografiemi a jiné.

Seminář zakončíme vysvětlením našeho přístupu k průběžnému plnění GDPR po prvotní implementaci, včetně nástrojů kontroly a aktualizace postupů a dokumentů, a zodpovíme Vaše dotazy.

Program

  • Šest měsíců účinnosti GDPR
  • Dosavadní zkušenosti s implementací GDPR
  • Přístup úřadů k povinnostem vyplývajícím z GDPR
  • Co je možné očekávat od českého zákonodárce?
  • Jak se s GDPR vyrovnat dlouhodobě?
  • Přehled aktualit z pracovního práva

Přednášející

Lukáš Poddaný - Senior Managing Associate
Jan Kuklinca - Managing Associate


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.