Pracovní snídaně

GDPR šest měsíců poté (akce již proběhla)

location Praha 26. 11. 2018, 9:00

Zajímají Vás naše zkušenosti se zaváděním GDPR u různých správců či zpracovatelů? Chcete vědět, s jakými praktickými a výkladovými problémy se setkáváme i po půl roce od účinnosti GDPR a s čím se naši klienti potýkají při jeho implementaci, včetně obvyklých překážek při realizaci implementačního projektu?

Pak si Vás dovolujeme pozvat na pracovní snídani, kterou z důvodu velkého zájmu o téma GDPR opakujeme.

Zaměříme se například na tyto specifické oblasti:

 • Ochrana osobních údajů v prostředí HR
 • Problémy při uzavírání zpracovatelských smluv
 • Online marketing
 • Podmínky nakládání s fotografiemi aj.

Tato pracovní snídaně je úvodní ze série setkání na téma problematických oblastí implementace GDPR, která pro Vás chystáme v následujícím roce. Detailně se na nich zaměříme na otázky, které Vás nejvíce zajímají.

Program

 • Naše zkušenosti po šesti měsících účinnosti GDPR
 • Povinnosti správce a co všechno udělat
 • Naše zkušenosti a nejčastější nedostatky
 • Zpracování v oblasti HR
 • Smlouvy o zpracování
 • Pořizování a nakládáni s fotografiemi
 • Marketingové aktivity
 • Zajímají nás Vaše dotazy

Přednášející

Ján Kuklinca, advokát, Deloitte Legal
Martina Heřmanová, advokátka, Deloitte Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.