Seminář

Nejčastější chyby v účetních závěrkách sestavených dle IFRS (akce již proběhla)

location Praha 17. 12. 2018, 9:00

Zveme vás na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Tentokrát se budeme věnovat chybám, se kterými se při auditu účetních závěrek svých klientů setkáváme nejčastěji a které se ve výkazech často opakují. Pozornost zaměříme i na chybějící zveřejnění informací v přílohách.

Poskytneme vám také přehled standardů a interpretací, které jsou povinně účinné od 1. ledna 2018 nebo později. Podíváme se, jakým způsobem by se měla projevit implementace nových standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky v účetní závěrce za rok končící 31. 12. 2018. Ukážeme také možné přístupy k přechodu na standard IFRS 16 Leasingy, který je účinný už od 1. 1. 2019.

Rádi zodpovíme vaše dotazy, na které bude dostatek času.

Seminář je určen účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Seminář není pro zaměstnance společností, které podnikají v oboru účetního poradenství.

Program

Budeme se zabývat zejména těmito tématy:

  • Časté chyby ve výkazech
  • Nedostatečná zveřejnění v příloze
  • Přehled standardů a interpretací účinných od 1. 1. 2018 a později
  • Úskalí přípravy účetní závěrky za rok 2018 po implementaci standardů IFRS 9 a IFRS 15
  • Přístupy k implementaci standardu IFRS 16 od 1. 1. 2019 – jaká zjednodušení je možné při přechodu na nový standard využít?

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace
9:00 – 15:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.