Pracovní snídaně

GDPR v oblasti HR - ochrana osobních údajů od výběrového řízení po archivaci osobních spisů (akce již proběhla)

location Praha 24. 1. 2019, 9:00

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani zaměřenou na ochranu osobních údajů v oblasti lidských zdrojů. Seznámíme Vás s pravidly ochrany osobních údajů uchazečů o zaměstnání, stávajících i bývalých zaměstnanců i s našimi zkušenostmi s implementací GDPR, nejčastějšími chybami a praktickými i výkladovými problémy, které se v této oblasti objevují.

Detailně se zaměříme zejména na:

  • postup před výběrovým řízením, v jeho rámci a po jeho skončení,
  • typizované účely zpracování a právní tituly zpracování osobních údajů zaměstnanců,
  • vztahy se třetími osobami – agenturami práce, zpracovateli mezd apod.,
  • vedení HR archivu a archivaci osobních spisů bývalých zaměstnanců.

Tato pracovní snídaně navazuje na úvodní setkání ze série na téma problematických oblastí implementace GDPR. Další pracovní snídaně na specifická témata v oblasti ochrany osobních údajů pro Vás chystáme v průběhu tohoto kalendářního roku.

Přednášející

Ján Kuklinca, advokát, Deloitte Legal
Martina Heřmanová, advokátka, Deloitte Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.