Webcast

Nová pravidla pro daňový odpočet na výzkum a vývoj (akce již proběhla)

location Online 21. 2. 2019, 10:00

Na konci měsíce února bude senát ČR schvalovat novelu zákona o dani z příjmů, kterou se mimo jiné mění pravidla pro uplatňování daňového odpočtu na výzkum a vývoj.

Novela má za cíl snížení nejistoty daňových poplatníků při využívání tohoto nástroje nepřímé podpory výzkumu a vývoje, při současném zamezení jeho neoprávněnému využívání.

Novela mimo jiné:

  • zavádí povinnost zaslání tzv. oznámení o zahajovaných projektech výzkumu a vývoje správci daně před jejich zahájením
  • mění se pravidla pro termín zpracování projektů výzkumu a vývoje (projektové dokumentace)
  • upravuje náležitosti projektové dokumentace
  • předpokládané nabytí účinnosti je první den následujícího měsíce po vyhlášení schválení novely

Pro daňové subjekty, které provádí činnosti výzkumu nebo vývoje, a které buď daňový odpočet již uplatňují, nebo jej hodlají využívat, toto znamená potřebu připravit se na nový režim nejpozději před nabytím účinnosti novely.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.