Pracovní snídaně

Zrušeno: Podnikání bez rizika | je Vaše společnost připravena čelit trestnímu stíhání? (akce již proběhla)

location Brno 7. 3. 2019, 9:00

Upozornění: Akce byla zrušena, pro více informací kontaktujte Darinu Hromadovou dhromadova@deloittece.com

Dne 1. prosince 2018 uplynuly 2 roky od účinnosti novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která společnostem umožňuje zprostit se trestní odpovědnosti, pokud prokážou, že zavedly efektivní compliance program (dostatečná opatření pro zamezení trestní odpovědnosti). Už dva roky se tedy soudy zabývají otázkou, co lze považovat za dostatečný compliance program, který společnostem umožní se trestní odpovědnosti zprostit.

Víte, že

 • Obchodní společnost může být trestně stíhána jak v případě selhání jediného zaměstnance, tak i za pochybení jejího managementu, ovládajících osob a dalších?
 • Společnosti mají možnost se účinně bránit a trestní odpovědnosti se zprostit? 
 • Počet trestně stíhaných a odsouzených společností každým rokem výrazně narůstá?
 • Společnostem může být uložen peněžitý trest až do výše 1,46 mld. Kč, zákaz činnosti až na 20 let nebo trest zrušení společnosti?

Program

 • Co je to compliance program?
 • Proč mít zavedený compliance program a na co se při jeho budování soustředit?
 • Jak by měl efektivní compliance program vypadat?
 • Jak docílit dodržování compliance programu ve společnosti?
 • Aktuální rozhodovací praxe soudů v oblasti compliance.  
 • S čím před soudem zřejmě neobstojíte?
 • Jaká jsou poslední doporučení státního zastupitelství?
 • Jaké jsou zkušenosti ze zahraničí v obdobných situacích?

Přednášející

Seminářem vás provedou specialisté na compliance a odhalování a vyšetřování kriminality tzv. „bílých límečků“.   

 • Jaroslava Kračúnová, advokátka a partnerka v Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, vedoucí týmu Business Integrity
 • Alexander Nagy, partner v oddělení Forensic společnosti Deloitte Advisory s.r.o.

Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.