Pracovní snídaně

GDPR a co dál – Co všechno je třeba průběžně hlídat? (akce již proběhla)

location Praha 18. 4. 2019, 9:00

Dovolujeme si Vás pozvat na další ze série pracovních snídaní zaměřených na některý ze specifičtějších aspektů oblasti ochrany soukromí. Tentokrát bychom si s Vámi, Vážení účastníci, rádi vyměnili zkušenosti na poli udržování nastavených pravidel a vyspělé kultury ochrany osobních údajů ve společnostech po předchozí prvotní implementaci GDPR. Seminář je určený především pro osoby pověřené agendou ochrany osobních údajů anebo soukromí ve společnosti či příslušném oddělení.

Zaměříme se zejména na:

  • nejčastější problémy, kterým čelí pověřenci či další osoby pověřené ochranou osobních údajů ve společnostech,
  • sestavení katalogů standardních úkonů a aktivit,
  • výzvy v souvislosti s vyřizováním žádostí subjektů údajů,
  • postupy v rámci tzv. privacy by design,
  • best practice v oblasti vnitropodnikové osvěty a sledování legislativních a výkladových novinek a v neposlední řadě
  • možné přístupy k průběžné či namátkové kontrole plnění nastolených pravidel v rámci společnosti.

Našim cílem je otevřená diskuse a bude-li to možné, zodpovězení Vašich dotazů.

Těšíme se na Vás v nádherných prostorách našich nových kanceláří.

Přednášející

Martina Heřmanová, advokátka, Deloitte Legal
Ján Kuklinca, advokát, Deloitte Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.