Pracovní snídaně

Ekosystém pracovní síly (akce již proběhla)

location Praha 30. 4. 2019, 9:00

Rádi bychom Vás pozvali na Deloitte Business Breakfast s názvem „Ekosystém pracovní síly“, kde se budeme zabývat vývojem pracovního trhu a s tím související otázkou spolupráci s alternativními zdroji pracovní síly, jako jsou například kontraktoři.

Objasníme si základní otázky této problematiky, seznámíme Vás se souvisejícími trendy, podělíme se s vámi o pracovně-právní a daňové implikace tématu a budeme sdílet novinky z oblasti pobídek pro nastavení programu flexibility práce.

Dnešní pracovní trh se stává stále dynamičtějším ekosystémem, nicméně pracovní síla většiny dnešních organizací je i nadále složena převážně ze zaměstnanců pracujících na klasický plný či zkrácený úvazek. v blízké době však můžeme očekávat ve skladbě pracovní síly výrazné změny. Znamená to, že se organizace musí na tyto změny připravit, aby na ně byly schopny včas reagovat.

Přijďte si s námi na toto téma pohovořit a podělit se o svoje zkušenosti a tipy na budoucí vývoj. Těšíme se na Vás i Vaše postřehy!

Program

08:45 – 09:00    Registrace účastníků

Blok 1: Ekosystém pracovní síly

09:00 – 09:30    Úvod do tématu
09:30 – 10:00    Finanční pobídky v oblasti flexibility práce
10:00 – 10:20    Coffee break

Blok 2: Pracovně-právní a daňové aspekty

10:20 – 10:50    Pracovně právní implikace spolupráce s kontraktory
10:50 – 11:20    Finanční implikace spolupráce s kontraktory
11:20 – 12:00    Zakončení a networking

Těšíme se na Vás v úterý 30 dubna. Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte, prosím, Gabrielu Naiwirtovou 


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.