Seminář

Cash flow (akce již proběhla)

location Plzeň 16. 5. 2019, 9:00

Pojďte si s námi připomenout, jaké účetní jednotky musí povinně sestavovat výkaz o peněžních tocích, jaké způsoby sestavení cash flow existují, jaké faktory působí na cash flow a které je dobré vzít při sestavování tohoto výkazu v potaz. Na praktických příkladech si názorně ukážeme, jaké zdroje dat při sestavení výkazu cash flow použít, jakou vypovídací schopnost mají jednotlivé části výkazu a jak nejlépe k sestavení výkazu cash flow přistoupit.

Seminář je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích nepřímou metodou pro účely účetní závěrky. Řízení cash flow v rámci firemního plánování není součástí semináře.

Program

  • Podstata cash flow a jeho vazba na další účetní výkazy
  • Metodika sestavení jednotlivých částí výkazu cash flow/li>
  • Praktické příklady sestavení cash flow
  • Prostor pro dotazy

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace
9:00 – 11:30   Seminář a diskuse

Přednášející

Andrea Havlová, manažerka
Monika Václavíková, senior konzultantka


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.