Seminář

Jak na IT ve společnosti - praktické otázky uzavírání IT smluv a nákupu informačních systémů (akce již proběhla)

location Praha 21. 5. 2019, 9:00

Dovolujeme si Vás pozvat na první z řady seminářů, které se budou zaměřovat na problematiku využívání technologií obchodními společnostmi. První seminář se zaměří na praktické aspekty procesu pořizování informačních systémů (např. systémy pro správu e-shopu, CRM, ERP nebo komplexní systémy pro provoz závodu nebo nemocnice). Provedeme Vás celým procesem od úvodní technické analýzy požadavků na jednotlivé IT produkty, přes výběr vhodného dodavatele, správné nastavení smluvních a licenčních podmínek, až po efektivní dohled nad implementací a navazující servis a podporu celého řešení, přičemž se zaměříme jak na právní, tak i technicko-obchodní aspekty.

Seminář je určen především pro management společností, jejich IT specialisty, projektové manažery, podnikové právníky a dále všechny osoby, které se přímo podílejí na rozhodování o nákupu a údržbě informačních systémů.

Program

  • Časté chyby ve smlouvách o dodávkách SW a HW, jejich příčiny a důsledky pro objednatele
  • Několik poznatků z praxe - top 3 pochybení z praxe při nákupu SW
  • Poznatky z praxe soudního znalce při sporech z IT smluv
  • Jak na proces nákupu SW a HW aneb příprava je základem prevence - pohled IT specialisty a právníka
  • Používání cloudu v podnikové sféře a specifika při nákupu SaaS řešení oproti nákupu proprietárního SW
  • Pár poznámek k "Agile" projektům
  • Diskuze a pár doporučení na závěr

Časový rozvrh

8:30-9:00 Registrace
9:00-10:30 Blok I
10:30-10:50 Přestávka + Networking
10:50-12:30 Blok II
12:30-13:00 Oběd + Networking

Přednášející

Matúš Tutko, advokát, Deloitte Legal
Martin Bartoň, advokátní koncipient, Deloitte Legal
Martin Hudos, ředitel, IT consulting, Deloitte Advisory


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.