Seminář

Seminář o firemní odpovědnosti | Co zasejete, to sklidíte

location Praha 26. 9. 2019, 9:00
+ Přidat do kalendáře

Regulace ve všech oblastech přibývá a státní orgány zasahují ve stále větší míře do fungování společností. Aby podnikatelé v tomto prostředí dlouhodobě uspěli, musí mít dobře nastavené interní procesy. Pomocí compliance zlepšíte postavení Vaší společnosti a posílíte její důvěryhodnost. Ptáte se, co je oním „kořením“, které Vám zaručí dobré obchodní výsledky?

Přijměte pozvání na náš seminář ke compliance a firemní odpovědnosti. Seminářem Vás provedou naše tři právní expertky, které se specializují na compliance a právní odpovědnost v oblasti daní, hospodářské soutěže a trestní odpovědnosti. Představí Vám aktuální témata v každé z oblastí a zároveň dají praktické tipy a rady.

Seminář je určený především top managementu firem, compliance manažerům, ale i vedoucím právních oddělení.

Co pro Vás chystáme:

  • Případová studie z oblasti daňových sporů
  • Případová studie z oblasti hospodářské soutěže
  • Případová studie z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob
  • Panelová diskuze za účasti hostů z businessu a veřejného sektoru

Bližší informace o agendě a panelistech budou následovat v srpnu 2019.

Našim cílem je otevřená diskuze, a bude-li to možné, pak také zodpovězení Vašich dotazů.

Těšíme se na Vás v nádherných prostorách našich nových kanceláří.

Přednášející

Jiřina Procházková, advokátka, Deloitte Legal
„Nejen daňové zákony, ale především přístup orgánů finanční správy se v posledních letech výrazně mění. Přibývá povinnost dopředu hlásit plánované transakce finančním úřadům. Finanční úřady kontrolují nastavení interních procesů ve společnosti a v případě odhalení pochybení dovozují odpovědnost managementu. Těším se na diskuzi, jak se na tyto výzvy připravit.

Kateřina Mandulová, advokátka, Deloitte Legal
„Soutěžní compliance program, to je upgrade obchodního modelu z hlediska prevence proti kartelům, zneužití dominantního postavení, hladkého průběhu M&A transakce, správného nastavení distribučních vztahů a připravenosti na místní šetření ze strany soutěžních úřadů. Jedná se o nastavení procesů a revizi smluvních vztahů a samotné spolupráce s obchodními partnery, monitoring dodržování compliance programu a trénink klíčových stakeholderů.“

Jaroslava Kračúnová, advokátka, Deloitte Legal
„Mezi lety 2012-2017 vzrostl počet trestně stíhaných právnických osob přibližně desetinásobně a nyní je jich stíhaných přes 300. Společnost může být trestně stíhaná, i pokud se nezjistí, která konkrétní fyzická osoba se trestného činu dopustila. Trestní odpovědnosti můžete Vaší společnost zprostit pouze prokazatelným zavedením efektivního compliance programu.“


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.