Seminář

Seminář o firemní odpovědnosti | Co zasejete, to sklidíte (akce již proběhla)

location Praha 26. 9. 2019, 9:00

Regulace ve všech oblastech přibývá a státní orgány zasahují ve stále větší míře do fungování společností. Aby podnikatelé v tomto prostředí dlouhodobě uspěli, musí mít dobře nastavené interní procesy. Pomocí compliance zlepšíte postavení Vaší společnosti a posílíte její důvěryhodnost. Ptáte se, co je oním „kořením", které Vám zaručí dobré obchodní výsledky?

Přijměte pozvání na náš seminář ke compliance a firemní odpovědnosti. Seminářem Vás provedou naše tři právní expertky, které se specializují na compliance a právní odpovědnost v oblasti daní, hospodářské soutěže a trestní odpovědnosti. Představí Vám aktuální témata v každé z oblastí a zároveň dají praktické tipy a rady.

Seminář je určený především top managementu firem, compliance manažerům, ale i vedoucím právních oddělení.

Program akce:

08:30 – 09:00   Registrace účastníků, snídaně

09:00 – 09:15   Úvodní slovo:

Praktický přístup ke compliance programům a odpovědnosti managementu

09:15 – 10:30   Případové studie:

Jak se zorientovat v džungli daňových povinností? a jak řešit odhalené nedostatky?
Jiřina Procházková, advokátka, daňové spory

Jak zvládnout nečekanou návštěvu inspektorů soutěžního úřadu? Buďte pánem situace a dobře se připravte.
Kateřina Mandulová, advokátka, hospodářská soutěž

Jak reagovat na podvodné jednání zaměstnanců, nebo na nehospodárnou správu společnosti bývalým managementem?
Jaroslava Kračúnová, advokátka, trestní odpovědnost právnických osob

10:30 – 10:45   Přestávka

10:45 – 12:00   Panelová diskuze:

Jsou compliance programy nutným zlem, či pomocníkem? Co se může stát, když společnosti nemají nastavené interní procesy? Jak přistoupit k nastavování interních procesů, čeho se vyvarovat? Jak státní orgány, ale i obchodní partneři či investoři zohledňují existenci compliance programů a mnoho dalšího.
Panelisté: Pavlína Hojecká (interní právnička, ČSOB), Michaela Neprašová (členka představenstva, ÚJV Řež), Jiřina Jílková (členka legislativní rady Vlády a předsedkyně Komise RIA, vysokoškolská profesorka), Tomáš Babáček (partner pro daňové spory a regulace, Deloitte Legal)

12:00 – 13:00   Prostor pro individuální dotazy, společný oběd

Našim cílem je otevřená diskuze, a bude-li to možné, pak také zodpovězení Vašich dotazů.

Těšíme se na Vás v nádherných prostorách našich nových kanceláří.

Přednášející

Jiřina Procházková, advokátka, Deloitte Legal
„Nejen daňové zákony, ale především přístup orgánů finanční správy se v posledních letech výrazně mění. Přibývá povinnost dopředu hlásit plánované transakce finančním úřadům. Finanční úřady kontrolují nastavení interních procesů ve společnosti a v případě odhalení pochybení dovozují odpovědnost managementu. Těším se na diskuzi, jak se na tyto výzvy připravit.

Kateřina Mandulová, advokátka, Deloitte Legal
„Soutěžní compliance program, to je upgrade obchodního modelu z hlediska prevence proti kartelům, zneužití dominantního postavení, hladkého průběhu M&A transakce, správného nastavení distribučních vztahů a připravenosti na místní šetření ze strany soutěžních úřadů. Jedná se o nastavení procesů a revizi smluvních vztahů a samotné spolupráce s obchodními partnery, monitoring dodržování compliance programu a trénink klíčových stakeholderů.“

Jaroslava Kračúnová, advokátka, Deloitte Legal
„Mezi lety 2012-2017 vzrostl počet trestně stíhaných právnických osob přibližně desetinásobně a nyní je jich stíhaných přes 300. Společnost může být trestně stíhaná, i pokud se nezjistí, která konkrétní fyzická osoba se trestného činu dopustila. Trestní odpovědnosti můžete Vaší společnost zprostit pouze prokazatelným zavedením efektivního compliance programu.“


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.