Workshop

Data-driven HR | Data Science Academy (akce již proběhla)

location Praha 1. 10. 2019, 9:00

Jak zvýšit strategický dopad HR prostřednictvím dat

Jaké zaměstnance potřebujeme a které bychom měli přijímat, aby v naší firmě vydrželi? Jací zaměstnanci od nás odcházejí nejčastěji a proč? Jaké aspekty zaměstnanecké zkušenosti je třeba zlepšit, abychom pozitivně ovlivnili angažovanost a výkon zaměstnanců? Pokud si podobné otázky kladete i vy, navštivte náš kurz Data-driven HR a nalezněte odpovědi pomocí HR analytiky.

Během jednodenního workshopu HR analytiky získáte všechny podstatné informace, abyste mohli úspěšně nastoupit na cestu k “data-driven” HR a zvýšili pravděpodobnost, že vaše rozhodnutí povedou k vyšší návratnosti investic do vašich zaměstnanců.

Obsah a jazyk školení přizpůsobíme na míru účastníkům. Budou-li přihlášeni anglicky mluvící účastníci, školení se bude konat v anglickém jazyce. Školicí materiály jsou zpracovány pouze v angličtině.

Jakým otázkám se budeme věnovat?

 • HR analytika, její metody a metriky
 • HR analytika v praxi
 • Kde a jak můžu začít

Co si odnesete?

 • Znalost základních datových zdrojů, typů dat a analytických postupů využívaných k jejich analýze v rámci HR analytických projektů.
 • Přehled datových a informačních technologií užitečných při realizaci HR projektů.
 • Přehled nejčastěji používaných HR metrik mapujících efektivitu základních HR procesů v organizaci.
 • Návod, jak strategicky přistupovat k volbě HR metrik.
 • Detailní návod, jak vypočítat „business case“ pro HR analytický projekt.
 • Přehled rolí a kompetencí, které jsou klíčové pro úspěšnou realizaci HR analytických projektů.
 • Metodologii HR analytických projektů od a po z.
 • Případové studie, kterými se lze inspirovat při realizaci svých vlastních HR analytických projektů.
 • Informaci o míře připravenosti vaší firmy pro implementaci HR analytiky.

Přednášející:

Luděk Stehlík, Advanced Analytics Deloitte
Luděk je senior konzultant v oddělení Pokročilé analytiky a ve své práci kombinuje znalosti z oblasti pracovní psychologie a statistické analýzy dat.  Má více jak 10 let zkušenosti s vývojem a dodávkou analytických řešení v oblasti HR, která klientům pomáhají efektivněji spravovat jejich lidský kapitál. Tato řešení pokrývají řadu tradičních oblastí HR managementu jako je nábor a výběr zaměstnanců, identifikace interních talentů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, retence a engagement zaměstnanců, týmová komunikace a spolupráce anebo diverzita na pracovišti.

Pavel Šimák, ředitel poradenství Deloitte v oblasti lidského kapitálu
Pavel je ředitelem poradenství v oblasti lidského kapitálu a globálních center sdílených podnikových služeb ve společnosti Deloitte Česká republika. Má zkušenosti z mnoha oblastí spadajících do agendy Center sdílených služeb, včetně studií proveditelnosti, designu, migrace, a optimalizace provozních operací. Je spoluautorem konceptu strategického HR zaměřeného na stávající pracovní sílu a výzvy trhu práce.

Termín konání: 1. 10. 2019, od 9:00 do 17:30
Místo konání: Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2
Účastnický poplatek: 11 750 Kč + 21% DPH, 14 218 Kč vč. DPH.

Tento kurz je součástí Data Science Academy.