Workshop

Strategie kybernetické bezpečnosti (akce již proběhla)

location Praha 25. 11. 2019, 9:00

Začínáte budovat kybernetickou bezpečnost nebo procházíte její transformací? Usilujete o zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti? Chcete identifikovat správné a dosažitelné cíle a nastavit strategii kybernetické bezpečnosti založenou na komplexním přístupu a koordinaci aktivit? Víte, jakým výzvám vaše společnost čelí a kam chce směřovat? Pokud v tom nemáte jasno, pak je náš kurz Strategie kybernetické bezpečnosti určen pro vás.

Před absolvováním kurzu doporučujeme kurz Základy kybernetické bezpečnosti, na který tento kurz navazuje. Nicméně jeho absence vás nikterak nebude limitovat.

Co se naučíte?

Kybernetická bezpečnost v současné době představuje základní pilíř ochrany dat, informací a služeb společnosti. Proto se v rámci tohoto kurzu naučíte, jakým způsobem se buduje dlouhodobá strategie kybernetické bezpečnosti, jakým způsobem se definují její cíle a celková vize s definováním důležitých milníků pro kontrolu naplňování. Seznámíte se s obecně uznávanými principy a pravidly budování a řízení strategie kybernetické bezpečnosti v korporátním prostředí. Naučíte se definovat výzvy, kterým vaše společnost čelí a bude čelit v budoucím období, a které pro ni budou klíčové jak v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak i s ohledem na celkovou udržitelnost fungování společnosti. Kurz byl připraven odborníky na kybernetickou bezpečnost s dlouhodobými zkušenostmi v oblastech nastavování a auditování bezpečnostních opatření, pravidel a postupů. 

Co vás čeká?

 • Komplexní popis a vysvětlení metod řízení informační bezpečnosti společnosti přes jednotlivé úrovně (strategie, taktika, operativa).
 • Seznámení se základními principy a zásadami tvorby strategie kybernetické bezpečnosti.
 • Způsob začlenění kybernetické bezpečnosti do celkového chodu společnosti.
 • Postup pro určení rozsahu kybernetické bezpečnosti s definováním jeho hranic.
 • Definování organizační bezpečnosti se stanovením a určením jasných rolí a přesných odpovědností.
 • Risk-based approach.
 • Pochopení významu politiky systému řízení bezpečnosti informací.
 • Identifikace a stanovení cílů a vizí v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Postupy a pravidla propagace strategie a získání závazku vedení společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Identifikace a určení základních oblastí řízení kybernetické bezpečnosti.
 • Konkrétní příklady z praxe.

Co si odnesete?

 • Celkový přehled o tvorbě a implementaci strategie kybernetické bezpečnosti.
 • Cenné znalosti z praxe dle “best practices” od odborníků pracujících v klientské bezpečnosti řadu let.
 • Naučíte se principy a zásady strategického budování kybernetické bezpečnosti.
 • Odnesete si hard copy a digitální materiál se spoustou látky a aplikací souvisejících s danou problematikou.

A to vše v příjemném prostředí Deloitte Training Rooms v novém sídle společnosti v centru Prahy.

Pro koho je kurz určen?

 • Vedoucí role v oblasti kybernetické bezpečnosti napříč všemi sektory (finanční sektor, pojišťovnický sektor, veřejný sektor apod.)
 • Manažery kybernetické bezpečnosti.
 • Bezpečnostní manažery.

Přednášející

Tomáš Flídr | Deloitte Risk Advisory
Tomáš pracuje v oddělení kybernetické bezpečnosti ve společnosti Deloitte s více než desetiletými zkušenosti v oblasti informační bezpečnosti. Tomáš pracoval jako specialista na kybernetickou bezpečnost v Národním bezpečnostním úřadu a Národním centru kybernetické bezpečnosti. Má zkušenosti také jako Koordinátor kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zahraničních věcí a podílel se na vytváření legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti (ZoKB, NIS). Na téma kybernetické bezpečnosti přednáší na univerzitách v ČR i v zahraničí. Je členem Rady Českého institutu manažerů informační bezpečnosti.

Kurz je součástí Risk Advisory Academy.


Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.