Seminář

Aktuality v českém účetnictví | Praha (akce již proběhla)

location Praha 10. 12. 2019, 9:00

Zveme vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na účetní závěrku a účetnictví v České republice. Seminář povedeme formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři nejčastěji shledáváme nesprávnosti a procesní potíže. Seznámíme vás také s připravovanou koncepcí nové účetní legislativy 2020 – 2030. Probereme i plánované změny v české účetní legislativě v souvislosti s připravovanou novelou zákona o obchodních korporacích. Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností.

Program

  • Změny v účetní a související legislativě platné od 1. ledna 2019 či později
  • Novela zákona o obchodních korporacích a její dopad na oblast účetnictví
  • Koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030
  • Praktické potíže při sestavování účetní závěrky
  • Aktuální změny a trendy ve zdaňování společností
  • Změny v oblasti DPH

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů nebo jsou s její přípravou jinak spojeni. Seminář je vhodný i pro všechny, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových i právních novinkách dozvědět víc.

Časový rozvrh

08:30 – 09:00  Registrace
09:00 – 12:30  Seminář a diskuse
12:30 – 13:00  Oběd

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.

Termíny konání

Praha: 12. listopadu 2019 a 10. prosince 2019
Ostrava: 21. listopadu 2019
Plzeň: 5. prosince 2019
Hradec Králové: 11. prosince 2019
Brno: 12. prosince 2019


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.