Webcast

COVID-19 zaměstnávání cizinců / COVID-19 employment of foreigners (akce již proběhla)

location Online 18. 3. 2020, 14:00

With regards to the current situation, the Czech Republic is implementing decisive action to respond to this emerging public health threat. Many questions have been raised considering impact on employment of foreigners (eg. permits issuance, impact of travel ban etc). We are inviting you to our webinars where we will summarize the main points and share the latest information with you.

S ohledem na současnou situaci Česká republika zavádí bezpečnostní opatření proti šířící se epidemii. Vyvstávají otázky ohledně zaměstnávání cizinců. Například vydávání imigračních povolení, dopady na cizince a zaměstnavatele v souvislosti se zákazem cestování nebo celostátní karantény. Připravili jsme pro Vás odpovědi a návody z imigračního pohledu a zákona o pobytu cizinců.

14:00 – 14:30  v českém jazyce/in Czech
14:30 – 15:00  v angličtině/in English

Témata

  • Submission and issuance of immigration permits of foreign nationals.
  • Nationwide quarantine and its effects on foreign nationals.
  • Travel ban and its impacts on foreign nationals.
  • Travel information – COVID-19.

  • Podání a schválení imigračních povolení pro cizince.
  • Celostátní karanténa a její dopady na cizince.
  • Zákaz cestování a dopady na cizince.
  • Cestovní informace pro cizince – COVID-19.

Přednášející

Eva Drhlíková, immigration manager, Deloitte Advisory s.r.o. 
Petr Lukašík, immigration specialist, Deloitte Advisory s.r.o.
Adam Englund, immigration specialist, Deloitte Advisory s.r.o.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.