Webcast

Odpovědnost za škodu způsobenou krizovými opatřeními státu (akce již proběhla)

location Online 2. 4. 2020, 14:00

Odpovídá stát za škodu? Pokud ano, v jakém rozsahu? Jak uplatnit případné nároky? A jsou s touto problematikou spojena nějaká společenská rizika?

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat dne 2. dubna 2020. Cílem semináře je poskytnout detailní přehled o stávající právní úpravě týkající se uplatňování nároků na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními státu.

Program

V rámci semináře se zaměříme na následující témata:

  • Aplikace tzv. krizového zákona na danou situaci
  • Vymezení odpovědnosti státu za přijatá krizová opatření
  • Rozsah náhrady vzniklé újmy
  • Prokázání příčinné souvislosti mezi vniklou škodou a krizovým opatřením
  • Jak nárok definovat a prokázat
  • Uplatnění nároku a řízení o něm před příslušnými krizovými orgány
  • Náklady spojené s uplatněním nároku
  • Limity a rizika aplikace krizového zákona
  • Společenský rozsah dané problematiky

Přednášejicí

Petr Syrovátko, Associate Partner v advokátní kanceláři Deloitte Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.