Webcast

Účetní a DPH operace související s koncem kalendářního roku (akce již proběhla)

location Online 8. 12. 2020, 14:00

Na co si dát pozor? 

Evidujete ke konci roku po inventuře rozdíly ve stavu zboží nebo dlouhodobého majetku? Jste zapojeni do cashpoolingu v rámci skupiny a zvažujete, zda to ovlivní DPH koeficient pro krácení nároku na odpočet daně? Víte, jak tvořit dohadné položky a rezervy? A může jejich tvorba vést k odvodu DPH? Kdy je potřeba promítat přijaté a poskytnuté bonusy do DPH přiznání? Těmto a dalším oblastem se budeme věnovat na našem webcastu zaměřeném na účetní a DPH operace na konci roku. Zároveň se budeme zabývat také otázkami, které v rámci těchto témat řešíme v naší každodenní praxi.

Stejně jako u předchozích seminářů se s Vámi setkáme online. Připojte se a diskutujte s námi i Vy!

Program

V rámci webcastu se zaměříme na následující témata:

  • Poskytnutá osvobozená plnění bez nároku na odpočet DPH a související reporting v DPH přiznání
  • DPH koeficient – kdy jej počítat a jak s ním pracovat
  • Přijaté a poskytnuté bonusy a dopad do DPH a Intrastatu
  • Dohadné položky a DPH
  • Inventarizace majetku, zásob, ztráty do normy či nad normu
  • Zaplacené smluvní pokuty
  • Závěrkové účetní operace – dohadné položky, kurzové přecenění

Přednášející

Za oblast DPH
Jana Štovíčková, senior manažerka
Alžbeta Danová, senior konzultantka

Za oblast účetnictví
Lucie Stančíková, supervisor


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.