Live stream

Dopady pandemie COVID-19 na převodní ceny (akce již proběhla)

location Online 11. 2. 2021, 10:00

Jak pandemie COVID-19 ovlivnila vztahy s tzv. spojenými osobami?

Pandemie COVID-19 zasáhla dosud nebývalým způsobem globální ekonomiku. Mimořádné ekonomické podmínky a reakce vlád (v podobě restrikcí, omezení i následné podpory) přinesly řadu praktických potíží při aplikaci principu tržního odstupu.

OECD proto koncem roku 2020 vydala soubor doporučení, ve kterém se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti v souvislosti s dopadem pandemie do převodních cen.

O jaká doporučení se konkrétně jedná? A jaká mají dopad v praxi? Těmto a další otázkám se budeme podrobně věnovat v našem nadcházejícím live streamu. O dopadu pandemie na převodní ceny budeme diskutovat se zástupcem finanční správy Ing. Vítězslavem Kapounem, vedoucím oddělení mezinárodního zdaňování Generálního finančního ředitelství.

I tentokrát se naše setkání uskuteční kompletně online. Proto neváhejte a připojte se z pohodlí svého domova či kanceláře i vy!

Program

V rámci live streamu se zaměříme na následující témata:

  • Alokace ztrát na jednotlivé členy skupiny včetně entit s omezeným profilem
  • Vliv pandemie na srovnávací analýzu (jak řešit nedostupnost aktuálních finančních dat, kde hledat zdroje pro srovnávací analýzu atp.)
  • Alokace mimořádných nákladů vyvolaných pandemií COVID-19
  • Zohlednění vládních asistenčních programů v převodních cenách
  • Závazná posouzení cen mezi spojenými osobami (tzv. APAs)

Přednášející

Ing. Vítězslav Kapoun, vedoucí oddělení mezinárodního zdaňování, Generální finanční ředitelství
Marek Romancov, Partner, Daňové a právní oddělení
Gabriela Justová, Senior Manager, Daňové a právní oddělení

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.