Webcast

Vzdělávací systém v Japonsku (akce již proběhla)

location Online 3. 6. 2021, 10:00

Jak se liší od českého systému? Jakým způsobem ovlivňuje soukromý i pracovní život?

Japonská a česká kultura se od sebe výrazně liší, pro úspěšné obchodní jednání je proto nutné tyto rozdíly znát a umět je využít. Pro navázání vztahů, vyjednávání i dlouhodobou spolupráci je klíčové vzájemné porozumění a pochopení zvyklostí toho druhého. Rádi bychom vás proto pozvali na další díl z cyklu přednášek, v nichž představujeme typické rysy japonské kultury a radíme, jak se v japonsko-českých a česko-japonských vztazích co nejlépe orientovat.

Třetím tématem série přednášek bude vzdělávací systém v Japonsku. Vzdělání je téma, které dlouhodobě rezonuje společností, a současně je důležitým faktorem, jenž výrazně ovlivňuje následný pracovní i soukromý život člověka. Způsob vzdělávání, jeho cíle a priority se liší společnost od společnosti, země od země.

Jak k této oblasti přistupuje technologicky vyspělé Japonsko? Co by vás v japonských školách mohlo překvapit? Čím bychom se Japonskem mohli inspirovat a co naopak považujeme za oblasti, ve kterých má Japonsko potenciál k růstu? Nejen o tom si budeme povídat na našem červnovém webcastu.

Program

V rámci webcastu se zaměříme na následující témata:

  • Jak je vzdělávací systém v Japonsku nastaven?
  • Čím se liší od systému v České republice a jaká má specifika?
  • Co je cílem japonského vzdělávacího systému?
  • Jakým způsobem zasahuje do soukromého života?
  • Jaký vliv má vystudovaná škola, spolužáci ze studií a získané vědomosti na následný pracovní život?

Přednášející

Pavlína Stachová, koordinátorka pro japonské společnosti, manažerka v daňovém oddělení
Akiko Kotora, koordinátorka pro japonské společnosti


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.