Webcast

Dotační podpora investic do energeticky úsporných opatření (akce již proběhla)

location Online 16. 6. 2022, 10:00

Současná situace na trzích s energiemi nutí stále více podniků zamýšlet se nad změnou vlastní energetické koncepce, diverzifikací zdrojů energie a možnostmi, jak uspořit. Jednou z cest jsou investice do energeticky úsporných opatření – ať už se jedná o zateplení budovy, výměnu oken, instalaci kogenerační jednotky nebo o instalaci obnovitelných zdrojů energie (například v podobě solárních systémů nebo tepelných čerpadel). Další možností může být výměna výrobních technologií nebo v případě společností, které se zabývají výrobou a distribucí tepla a elektrické energie, může úsporu energie a CO2 přinést rekonstrukce rozvodů či zdrojů energie.

Na takové a další podobné investice nyní bude možné získat finanční podporu ve formě dotace ve výši až 50 %. Připojte se k našemu webcastu a zjistěte více o připravovaných programech Úspory energie, RES+, ENERG ETS a HEAT a dalších. Dozvíte se, za jakých podmínek se můžete ucházet o dotaci, jaké jsou předběžné termíny pro podání žádostí, které aktivity bude možné v připravovaných výzvách podpořit a zda jste způsobilým žadatelem.

Program

V rámci webcastu se zaměříme především na následující témata:

  • Základní informace o připravovaných výzvách
  • Na jaké projekty budete moct dotaci získat a jaké podmínky budete muset splnit
  • Aktuality v dalších připravovaných dotačních titulech

Přednášející

Antonín Weber, ředitel dotačního týmu
Kateřina Fraňková, konzultantka v oblasti dotací


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.