Seminář

IFRS 16 pro pokročilé (akce již proběhla)

location Praha 6. 11. 2018, 9:00

Zveme vás na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), tentokrát věnovaný novému standardu IFRS 16 Leasingy. IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace a bude účinný pro období začínající 1. ledna 2019. Nový standard přináší významné změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány v rozvaze.

Navazujeme na náš seminář IFRS 16 – nový standard o leasingu, který se konal v prosinci minulého roku a letos v květnu. Tentokrát se více zaměříme na problematické oblasti, které budou vyžadovat při aplikaci nového standardu zapojení větší míry úsudku. Detailněji se budeme věnovat i různým zjednodušením, která lze při přechodu na nový standard využít. Dozvíte se, jak se na implementaci standardu připravit a jaké nové informace bude třeba v příloze zveřejňovat.

Rádi zodpovíme vaše dotazy, na které bude dostatek času.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc. Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství.

Program

Budeme se zabývat zejména těmito tématy:

  • Identifikace leasingu, prvotní i následné oceňování leasingových aktiv a závazků
  • Vykazování leasingových smluv a výjimky z vykazování leasingu v rozvaze
  • Úprava specifických problémů v novém standardu (např. modifikace smluv, opce na prodloužení, subleasing, prodej a zpětný leasing)
  • Zveřejňování informací v příloze dle IFRS 16, včetně praktických ukázek
  • Srovnání vykazování a oceňování dle IFRS 16 a IAS 17
  • Přechodná ustanovení nového standardu a jak se na přechod připravit
  • Dopady implementace nového standardu na nájemce i pronajímatele

Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů a případových studií. 

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace
9:00 – 16:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.