Seminář

Aktuality v českém účetnictví | Praha (akce již proběhla)

location Praha 14. 11. 2018, 9:00

Zveme vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na možná úskalí při sestavování účetní závěrky. Seminář povedeme formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto poradci a auditoři nejčastěji zjišťujeme pochybení. Probereme také změny v české účetní legislativě účinné od 1. ledna 2018. Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní závěrku společností.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů nebo jsou s její přípravou jinak spojeni. Seminář je vhodný i pro všechny, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových i právních novinkách dozvědět víc.

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících v oboru účetního poradenství. Společnost Deloitte si vyhrazuje právo oznámit odmítnutí registrace.

Program

  • Novely účetní legislativy platné od 1. ledna 2018 (zejména zákona o účetnictví a prováděcích vyhlášek)
  • Praktické potíže při sestavování účetní závěrky
  • Daňový pohled na účetní závěrku (daň z příjmů, DPH)

Termíny

Praha:  14. listopadu 2018 a 11. prosince 2018
Brno:  27. listopadu 2018 
Ostrava:  28. listopadu 2018 a 29. listopadu 2018
Plzeň:  5. prosince 2018
Hradec Králové:  13. prosince 2018

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace 
9:00 – 13:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.