Pracovní snídaně

Daňové novinky 2018 | Nemovitosti a nemovitostní trh (akce již proběhla)

location Praha 12. 12. 2018, 9:00

Zajímá vás, jak se aktuální novely zákonů dotknou oblasti nemovitých věcí? Přihlaste se na pracovní snídani, kde vás provedeme nejvýznamnějšími změnami.

Pracovní snídaně bude zaměřena zejména na nejvýznamnější změny z pohledu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z nabytí nemovitých věcí a výklad daňové legislativy v oblasti nemovitých věcí. Veškerá témata budou probírána z pohledu aktuálně platné legislativy a nejnovější judikatury v dané oblasti.

Program

V průběhu snídaně vás seznámíme s problematikou aktuálních novel a praktickými aspekty a problémy. Blíže se podíváme na následující oblasti:

  • Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob – uznatelnost úroků, výměna informací, exit tax atd.
  • Aktuální judikatura v oblasti daně z příjmů (management fees), daně z přidané hodnoty a v oblasti nemovitých věcí.
  • Nejvýznamnější změny z pohledu daně z přidané hodnoty – např. změny u nájemního bydlení, opravy základu daně, odměny jednatelů a statutárních orgánů aj.
  • Na co se ještě do konce roku připravit – mimořádné vydržení a náhrady za stará vodní díla.
  • Právní aspekty vodního hospodářství výrobních areálů.
  • Výhled vývoje ekonomiky a situace na trhu s nemovitostmi pro rok 2019.

Během školení bude dostatek prostoru pro vaše dotazy.

Přednášející

Tereza Gebauer, senior manažerka, Deloitte
Michaela Lounková, manažerka, Deloitte
Olga Kaizar, advokátka, Deloitte


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.