Seminář

Zrušeno: Jak na IT ve společnosti - praktické otázky uzavírání IT smluv a nákupu informačních systémů (akce již proběhla)

location Praha 10. 4. 2019, 9:00

Upozornění: Akce byla zrušena, nový termín konání je 21. květen (registrace zde). Pro více informací kontaktujte Darinu Hromadovou dhromadova@deloittece.com.

Dovolujeme si Vás pozvat na první z řady seminářů, které se budou zaměřovat na problematiku využívání technologií obchodními společnostmi. První seminář se zaměří na praktické aspekty procesu pořizování informačních systémů (např. systémy pro správu e-shopu, CRM, ERP nebo komplexní systémy pro provoz závodu nebo nemocnice). Provedeme Vás celým procesem od úvodní technické analýzy požadavků na jednotlivé IT produkty, přes výběr vhodného dodavatele, správné nastavení smluvních a licenčních podmínek, až po efektivní dohled nad implementací a navazující servis a podporu celého řešení, přičemž se zaměříme jak na právní, tak i technicko-obchodní aspekty.

Seminář je určen především pro management společností, jejich IT specialisty, projektové manažery, podnikové právníky a dále všechny osoby, které se přímo podílejí na rozhodování o nákupu a údržbě informačních systémů.

Program

  • Časté chyby ve smlouvách o dodávkách SW a HW, jejich příčiny a důsledky pro objednatele
  • Několik poznatků z praxe - top 3 pochybení z praxe při nákupu SW
  • Poznatky z praxe soudního znalce při sporech z IT smluv
  • Jak na proces nákupu SW a HW aneb příprava je základem prevence - pohled IT specialisty a právníka
  • Používání cloudu v podnikové sféře a specifika při nákupu SaaS řešení oproti nákupu proprietárního SW
  • Pár poznámek k "Agile" projektům
  • Diskuze a pár doporučení na závěr

Časový rozvrh

8:30-9:00 Registrace
9:00-10:30 Blok I
10:30-10:50 Přestávka + Networking
10:50-12:30 Blok II
12:30-13:00 Oběd + Networking

Přednášející

Matúš Tutko, advokát, Deloitte Legal
Martin Bartoň, advokátní koncipient, Deloitte Legal
Martin Hudos, ředitel, IT consulting, Deloitte Advisory
Radek Beneš, soudní znalec


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.