Webcast

Aktuální dotační příležitosti pro podnikatelské subjekty a možnosti jejich využití (akce již proběhla)

location Online 6. 8. 2019, 10:00

Podpořte vaše investiční a vývojové projekty prostřednictvím finančního příspěvku z posledních výzev v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podpora je zaměřena například na tyto oblasti:

  • Pořízení a rekonstrukce nemovitostí
  • Investice do výrobních a nevýrobních technologií
  • Podpora výzkumu a vývoje
  • Implementace nových SW řešení (ERP, CRM, DMS, apod.) včetně související infrastruktury
  • Energeticky úsporná opatření

Připojte se na náš webcast a získejte přehled o aktuálních dotačních příležitostech pro vaši společnost.

Program

V rámci semináře se zaměříme na následující okruhy:

  • Využití veřejné podpory v rámci vícezdrojového financování
  • Přehled aktuálních možností v rámci OP PIK
  • Modelové příklady

Přednášející

Martin Šindler – Senior konzultant, Deloitte
Daniel Trubela – Senior konzultant, Deloitte


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.