Pracovní snídaně

Nová DPH pravidla pro dodávky do EU – víte co vás čeká, jste připraveni? | Zlín (akce již proběhla)

location Zlín 26. 9. 2019, 9:00

Od ledna 2020 se změní DPH pravidla pro obchodování v rámci EU. Jaký dopad budou mít tyto změny na vaši společnost? a jste na tyto změny připraveni? Zveme Vás na pracovní snídani, kde se budeme tomuto tématu detailně věnovat.

Co jsme pro Vás připravili? EU schválila nová DPH pravidla pro obchodování se zbožím mezi jednotlivými členskými státy. Změny se dotýkají zejména podmínek pro  uplatnění osvobození od DPH při prodeji zboží do jiných členských států EU. Je nutné se připravit i na změny v dokumentaci potřebné k prokazování osvobození od DPH a DPH režimu u dodávek přes konsignační sklady.

Nová pravidla budou platit už od 1. 1. 2020. Rozhodně je tedy na čase položit si otázky: Co  se všechno změní? a jaké praktické dopady budou tyto změny mít na Vaši společnost a Vaše stávající i plánované transakce?

Pokud se chcete dozvědět více, přihlaste se na pracovní snídani Deloitte, která se bude konat ve Zlíně.

Program

08:30 – 09:00   Registrace účastníků
09:00 – 11:00   Seminář


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.