Seminář

Agenturní zaměstnávání z daňového a právního pohledu (akce již proběhla)

location Praha 23. 10. 2019, 9:00
 • Víte, jaké dopady může mít špatné nastavení spolupráce s agenturami práce?
 • Na jaká rizika je lepší si dát pozor a jaké jsou případné sankce?
 • Jaké jsou novinky v oblasti vysílání zaměstnanců?

Otázek kolem agenturního zaměstnávání je mnoho, rozhodli jsme se proto toto téma s Vámi probrat ze všech stran. Přijďte na náš seminář získat přehled o tom, jaké dopady může mít agenturní zaměstnávání, a to jak z právního, tak i z daňového pohledu.

Program

 • Agenturní zaměstnávání – právní rámec:
  • Legislativní rámec agenturního zaměstnávání
  • Mzdové a pracovní podmínky srovnatelného zaměstnance
  • Cestovní náhrady
  • Zastřené zprostředkování zaměstnání
  • Sankce
 • Agenturní zaměstnávání – daňové dopady:
  • Nastavení spolupráce se zahraničními agenturami
  • Odvody daní a pojistného za agenturní zaměstnance
  • Možná rizika spolupráce s agenturami práce
  • Zdanění odměn a benefitů agenturních zaměstnanců
  • Daňové dopady zastřeného přeshraničního zprostředkování zaměstnání
 • Novinky spojené s implementací směrnice o vysílání zaměstnanců:
  • Nejnovější změny zákona o zaměstnanosti – nové povinnosti zahraničních zaměstnavatelů
  • Hlavní změny v oblasti vysílání pracovníků dle revidované směrnice
  • Stav implementace revidované směrnice v České republice

Časový rozvrh

08:30 – 09:00   Registrace
09:00 – 12:30   Seminář a diskuse

Přednášející

Robert Bezecný – Senior manažer
Pavel Šnobl – Senior manažer
Jana Havlíčková – Advokátní koncipientka


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.