Seminář

Úskalí účetní závěrky dle IFRS za rok 2019 (akce již proběhla)

location Praha 6. 11. 2019, 9:00

Zveme Vás na podzimní seminář společnosti Deloitte zaměřený na oblast Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), který se uskuteční v našich nových prostorách v Praze na Vinohradech.

Poskytneme Vám přehled standardů a interpretací, které jsou povinně účinné od 1. ledna 2019 nebo později, a upozorníme na hlavní změny a jejich dopad na účetní závěrku za rok 2019.

Podrobněji se podíváme na nový standard IFRS 16 Leasingy, účinný od 1. ledna 2019. Tento standard přináší významné změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy jsou nově vykazovány v rozvaze. Zaměříme se zejména na to, jakým způsobem by se měla v účetní závěrce za rok 2019 projevit implementace tohoto nového standardu a jaká zjednodušení lze při přechodu využít. Připomínáme, že standardu IFRS 16 se budeme detailně věnovat na speciálním semináři s názvem „IFRS 16 Leasingy prakticky".

Upozorníme Vás také na chyby, na které naši auditoři nejčastěji naráželi při auditech účetních závěrek dle IFRS za rok 2018. Vzhledem k tomu, že nejčastěji souvisely s aplikací nových standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, budeme jim v rámci semináře věnovat dostatečný prostor.

Pozornost zaměříme i na chybějící zveřejnění informací v přílohách.

Na závěr se podíváme i na přehled změn, které se v oblasti IFRS chystají v blízké i vzdálenější budoucnosti.

Program

Budeme se zabývat zejména těmito tématy:

  • Přehled standardů a interpretací účinných od 1. 1. 2019 a později
  • Nový standard IFRS 16 Leasingy – přehled hlavních změn, problematické oblasti, možná zjednodušení při přechodu na nový standard, nová zveřejnění v účetní závěrce
  • Časté problémy při aplikaci IFRS 9 Finanční nástroje
  • Na co nezapomenout v souvislosti se standardem IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky
  • Časté chyby ve výkazech a nedostatečná zveřejnění v příloze v roce 2018
  • Přehled změn v oblasti IFRS v blízké i vzdálené budoucnosti

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace 
9:00 – 15:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.