Workshop

Krizové řízení (akce již proběhla)

location Praha 13. 11. 2019, 9:00

Krize je bezprecedentní, nepředvídatelná situace nebo mimořádná událost, která ohrožuje organizaci a vyžaduje včasnou, strategickou reakci za účelem zachování životaschopnosti firmy. V dnešním světě, kdy se situace mění z minuty na minutu, je složité promptně reagovat na vzniklou situaci a neopomenout na důležité aspekty v rozhodovacím procesu. Pokud se chcete dozvědět, jak zvládat exponované situace a minimalizovat ekonomické, reputační, regulatorní a jiné dopady na firmu, potom navštivte náš kurz Krizového řízení, který pořádáme v rámci Deloitte Academy.

Co se naučíte?

V rámci kurzu se naučíte nejen pohotově reagovat na nečekané situace, které jsou již nevyhnutelné, ale především zjistíte, jak podobným situacím předcházet a jak organizaci dobře připravit. Krize se nikdy neskládá pouze z jedné izolované hrozby, ale přichází jako kombinace různých aspektů. Následné působení těchto sil (jako jsou reputační, operační, technologická a jiná rizika) může mít likvidační potenciál.

Na našem kurzu se dozvíte, jak by měl vypadat krizový plán, jak rychlá a zároveň efektivní musí být reakce společnosti, jak zachovat chladnou hlavu při krizové situaci a také jak monitorovat dění v okolí společnosti, aby vaše připravenost byla co nejkomplexnější a krizi se bylo možné vyhnout pokud možno úplně.

Co vás čeká?

 • Seznámíte se s hlavními principy krizového řízení
 • Dozvíte se více o nejpoužívanějších postupech pro efektivní krizový management
 • Získáte komplexní pohled na problematiku krizového řízení
 • Probereme možnosti prevence krize
 • Seznámíte se aktuálními hrozbami
 • Dozvíte se, jak řídit jednotlivé fáze a převzít kontrolu nad probíhající situací
 • Představíme vám klíčové faktory úspěšného zvládnutí reálné krizové situace i nejčastější důvody, proč firmy selhávají
 • Poznáte konkrétní metody a „best practices" pro efektivní krizový management
 • Ukážeme vám způsoby efektivní komunikace a spolupráce členů krizového týmu i komunikaci s externími partnery a napříč firmou

Co si odnesete?

 • Celkový přehled o základech fungování krizového managementu v korporátním prostředí
 • Konkrétní metody krizového managementu
 • Cenné znalosti dle „best practices" od odborníků pracujících v klientském prostředí dlouhou řadu let a reálné ukázky z praxe
 • Znalost stávajících trendů a moderních metod
 • Zlepšíte své povědomí o krizových nástrojích a zvýšíte pravděpodobnost, že vaše firma krizi úspěšně překoná

A to vše v příjemném prostředí Deloitte Training Rooms v novém sídle společnosti v centru Prahy.

Pro koho je kurz určen

Náš kurz Krizové řízení je vhodný jak pro členy krizových týmů, tak pro jednotlivce, kteří se chtějí s problematikou krizového řízení seznámit a dále prohlubovat své znalosti. Naučíte se základní principy předcházení krize a provedeme vás celým „postupem" od vzniku krize až po její ukončení včetně komunikace s médii a ostatními zainteresovanými stranami. V kurzu se dále dozvíte více informací o nových trendech v krizovém řízení. Naši lektoři vám také představí reálné příklady a ukázky situací, které úspěšně řešili u klientů.

Každý účastník obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu v rámci Deloitte Academy. Účastníci dále obdrží veškeré materiály ke kurzu.

Přednášející

Konstantin Barkhanskyy
Konstantin je senior manažer v oddělení poradenství pro oblast řízení rizik ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým zaměřený na regulatorní rizika. Má široké obchodní schopnosti a odborné dovednosti, které získal během více než 12 let svého působení v předních evropských i globálních institucích a společnostech v regionu EMEA. Konstantin má rozsáhlé zkušenosti v oblasti programového řízení a schopnost dodávat komplexní řešení v nestabilním prostředí.

Se svým týmem se zaměřuje především na end-to-end řešení klientských potřeb (byznysových i technologických) v následujících oblastech: implementace programů řízení rizik a compliance, řízení změn v regulatorní oblasti, řízení strategických rizik a krizové řízení, statutární výkaznictví, governance, a technologie a analytika pro oblast řízení rizik.

Jan Wolf
Jan je zkušeným konzultantem v oddělení poradenství pro oblast řízení rizik Deloitte v České republice. Během své dosavadní kariery Jan prošel řadou projektů v různých sektorech ekonomiky zaměřených především na Risk management, Compliance, Krizové řízení a IT bezpečnost. Působil v rolích projektového manažera, krizového manažera, expertních a poradenských rolích.

Kurz je součástí Deloitte Academy.


Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.