Webcast

Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence (akce již proběhla)

location Online 20. 11. 2019, 10:00

Osvěžte si základy pracovního práva a prohlubte své znalosti!

Zveme Vás na další pokračování série pravidelných webcastů, v nichž se společně věnujeme problematice pracovního práva. Po minulém díle, ve kterém jsme probírali agenturní zaměstnávání a dočasné přidělování zaměstnanců, se tentokrát podíváme na provádění srážek ze mzdy a otázky spojené s exekucí a insolvencí.

Probereme například, jaké informace exekutor může a nemůže po zaměstnavateli požadovat, které příjmy lze exekucí postihnout a jaké hrozí následky v případě neplnění povinností z exekučního příkazu. Také se budeme věnovat otázkám souvisejícím s insolvencí zaměstnance a uzavřením dohody o srážkách ze mzdy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a podíváme se, jak se k problematice provádění srážek ze mzdy a otázkám spojeným s exekucí a insolvencí staví české soudy.

Témata:

  • Jaké informace může exekutor vyžadovat?
  • Které příjmy lze exekučně postihnout?
  • Průběh exekuce a pořadí exekucí
  • Změna plátce mzdy
  • Neplnění povinností z exekučního příkazu
  • Důsledky insolvence zaměstnance
  • Komunikace plátce mzdy s insolvenčním správcem
  • Střet insolvence a exekuce srážkami ze mzdy
  • Dohoda o srážkách ze mzdy
  • A co na to říká pracovněprávní judikatura? 

Přednášejicí

Jan Procházka – Advokát, Deloitte Legal
Roman Fabiánek – Advokátní koncipient, Deloitte Legal 


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.