Seminář

IFRS 16 Leasingy prakticky (akce již proběhla)

location Praha 26. 11. 2019, 9:00

Zveme Vás do našich nových prostor na Vinohradech na podzimní seminář z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Budeme se detailně věnovat novému standardu IFRS 16 Leasingy, který nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace a který je účinný pro období začínající 1. ledna 2019. Nový standard přináší významné změny zejména z pohledu nájemce, neboť operativní leasingy jsou nově vykazovány v rozvaze.

Na semináři se zaměříme na problematické oblasti, které vyžadují při aplikaci nového standardu zapojení větší míry úsudku. Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů. Detailněji se budeme věnovat i různým zjednodušením, která lze při přechodu na nový standard využít. Dozvíte se také, jaké nové informace bude třeba zveřejňovat v příloze.

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro zodpovězení Vašich dotazů.

Program

Budeme se zabývat zejména těmito tématy:

  • Identifikace leasingu, prvotní i následné oceňování leasingových aktiv a závazků
  • Vykazování leasingových smluv a výjimky z vykazování leasingu v rozvaze
  • Úprava specifických problémů v novém standardu (např. modifikace smluv, opce na prodloužení, subleasing, prodej a zpětný leasing)
  • Zveřejňování informací v příloze dle IFRS 16, včetně praktických ukázek
  • Srovnání vykazování a oceňování dle IFRS 16 a IAS 17
  • Přechod na nový standard
  • Dopady implementace nového standardu na nájemce i pronajímatele

Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů a případových studií.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Časový rozvrh

8:30 – 9:00     Registrace
9:00 – 16:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte. 


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.