Pracovní snídaně

Aktuální vývoj v oblasti převodních cen | Plzeň (akce již proběhla)

location Plzeň 28. 11. 2019, 9:00

Převodní ceny dlouhodobě patří mezi oblasti spojené s vysokým daňovým rizikem. To potvrzuje i aktivita české daňové správy, která se na tuto problematiku systematicky zaměřuje a v rámci své kontrolní činnosti používá stále sofistikovanější postupy. Dalším důkazem, že česká daňová správa bedlivě sleduje mezinárodní vývoj v oblasti převodních cen, bylo v tomto roce vydání nového Pokynu D-34 k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky a uveřejnění českého překladu Směrnice OECD o převodních cenách ve verzi z roku 2017.

Máte dostatečnou jistotu, že by nastavení převodních cen ve Vaší společnosti obstálo v případě daňové kontroly? Zajímáte se o aktuální vývoj v oblasti převodních cen a naše zkušenosti z daňových kontrol?  Zveme Vás na pracovní snídani, kde se budeme aktuálnímu vývoji a našim zkušenostem v oblasti převodních cen detailně věnovat.

Pokud se chcete dozvědět více, přihlaste se na pracovní snídani Deloitte. 

Program

08:30 - 09:00   Registrace účastníků
09:00 - 11:00   Seminář

Přednášející

Miroslav Richter – Senior manažer
Linda Scharingerová – Senior manažerka
Alena Wágner Dugová – Senior manažerka


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.