Seminář

Cash flow | Ostrava (akce již proběhla)

location Ostrava 3. 12. 2019, 9:00

Zveme vás na seminář zaměřený na výkaz peněžních toků. Připomeneme si, které účetní jednotky mají povinnost sestavovat výkaz o peněžních tocích a jaké způsoby sestavení výkazu existují. Na praktických příkladech si názorně ukážeme, jaké zdroje dat při sestavení výkazu cash flow použít, jakou vypovídací schopnost mají jednotlivé části výkazu a jak efektivně k sestavení výkazu cash flow přistoupit.

Seminář je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích nepřímou metodou pro účely účetní závěrky. Řízení cash flow v rámci firemního plánování není součástí semináře.

Program

  • Podstata cash flow a jeho vazba na další účetní výkazy
  • Struktura výkazu cash flow
  • Metodika sestavení jednotlivých částí výkazu cash flow
  • Praktické příklady sestavení výkazu cash flow
  • Prostor pro dotazy

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy nebo jsou s její přípravou jinak spojeni.

Časový rozvrh

08:30 – 09:00  Registrace
09:00 – 12:30  Seminář a diskuse
12:30 – 13:00  Oběd

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.

Termíny konání

Ostrava: 3. prosince 2019
Praha: 4. prosince 2019
Brno: 20. května 2020


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.