Pracovní snídaně

Podnikání bez rizika (akce již proběhla)

location Praha 10. 12. 2019, 9:00

Jak je Vaše společnost připravena čelit trestnímu stíhání, negativní publicitě, ztrátě důvěry obchodních partnerů nebo investorů?

Víte, že…

 • obchodní společnost může být trestně stíhána jak v případě selhání jediného zaměstnance, tak i za pochybení jejího managementu, ovládajících osob, a dalších?
 • společnosti mají možnost se účinně bránit a trestní odpovědnosti se zprostit? 
 • počet trestně stíhaných a odsouzených společností každým rokem výrazně narůstá?
 • společnostem může být uložen peněžitý trest až do výše 1,46 mld. Kč, zákaz činnosti až na 20 let nebo trest zrušení společnosti?

Dne 1. prosince 2019 uplynou 3 roky od účinnosti novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která společnostem umožňuje zprostit se trestní odpovědnosti, pokud prokážou, že přijaly dostatečná opatření pro zamezení trestní odpovědnosti. Tedy, že zavedly efektivní compliance program. Již tři roky se tedy soudy zabývají otázkou, co lze považovat za dostatečný compliance program, který společnostem umožní se trestní odpovědnosti zprostit. Smysluplný compliance program, takový, který prostupuje praxi společnosti a její kontrolní prostředí, především pomáhá předcházet situace, kdy se trestní odpovědnost společnosti řeší.

Dne 7. října 2019 byla přijata směrnice o ochraně whistleblowerů, která vybraným společnostem a veřejným subjektům ukládá nové povinnosti. Na co se tedy připravit a jak začlenit whistleblowing do agendy compliance?

Během pracovní snídaně se dozvíte, na co se soustředit při budování compliance programu, s čím před soudem zřejmě neobstojíte, jak moc si můžete posvítit na své zaměstnance v rámci prevence, detekce a reakce, jaká jsou doporučení státního zastupitelství a jaké jsou zkušenosti ze zahraničí v obdobných situacích.

Compliance program je důležité navrhnout tak, aby odpovídal potřebám a fungování společnosti. Dle zaměření Vašeho podnikání může compliance program upravovat např. problematiku pracovněprávních vztahů, odpovědnosti managementu, účasti ve veřejných zakázkách, soutěžního práva, daňového práva, ochrany životního prostředí či ochrany osobních údajů. V neposlední řadě správný compliance program snižuje rizika podvodů, ztráty/náklady s nimi spojené a poskytuje jasný signál o kultuře společnosti.

Seminářem Vás provedou naši specialisté na compliance a odhalování a vyšetřování kriminality tzv. „bílých límečků“.    

Program

 • Základní informace o trestní odpovědnosti právnických osob
 • Co je to compliance program
 • Proč mít zavedený compliance program
 • War stories aneb když compliance selže - případy z praxe
 • Jak by měl efektivní compliance program vypadat
 • Co nám do podnikatelského života přinese směrnice o ochraně whistleblowerů
 • Mýty o tom, co smíte a nesmíte vůči zaměstnancům v případě kontroly compliance a detekce prohřešků
 • Jak docílit dodržování compliance programu ve společnosti
 • Aktuální rozhodovací praxe českých soudů v oblasti trestněprávní compliance a statistiky  

Přednášející

 • Jaroslava Kračúnová, advokátka a partnerka Deloitte Legal, vedoucí týmu Business Integrity za ČR a CE
 • Alexander Nagy, partner oddělení Forensic za ČR a CE
 • Vladimír Cupal, senior manažer oddělení Deloitte Forensic ČR

Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.