Pracovní snídaně

Quo vadis korunové dluhopisy (akce již proběhla)

location Praha 16. 1. 2020, 9:00

Praktické zkušenosti z daňových kontrol a výhledy do budoucna!

V rámci tohoto semináře se s Vámi podělíme o chystané novinky v oblasti korunových dluhopisů a praktické zkušenosti s důvody, které správci daně nejčastěji užívají ve snaze doměřovat v souvislosti s korunovými dluhopisy DPPO a srážkovou daň. Prakticky se zaměříme také na následné možnosti obrany proti jednání správce daně v průběhu daňových kontrol, včetně kontroverzního institutu zneužití práva.

Program

  • Nejčastější důvody doměření DPPO a srážkové daně v rámci daňových kontrol korunových dluhopisů.
  • Zneužití práva nebo odečet výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů dle § 24 odst. 1 ZDP – rozdíly v uplatnění a jak se procesně bránit proti neadekvátním postupům či závěrům správce daně v průběhu daňové kontroly.
  • Praktické zkušenosti s postupy správce daně v případě dodatečného doměření DPPO a srážkové daně, a související doporučení.
  • Osud korunových dluhopisů v návaznosti na projednávanou novelu zákona o daních z příjmů a další související opatření.

Přednášející

Roman Ženatý – Partner Deloitte Advirosy s.r.o.
Věra Paštiková – Senior Manažerka Deloitte Advisory s.r.o.
Tomáš Brožek – Manažer Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.