Workshop

Zrušeno: Oficiální IAPP kurz s certifikací CIPP/E pro oblast ochrany osobních údajů (akce již proběhla)

location Praha 20. 1. 2020, 9:00

Upozornění: Akce byla zrušena. Pro více informací kontaktujte Darinu Hromadovou dhromadova@deloittece.com

Přicházíte ve své praxi do kontaktu s právními předpisy ochrany osobních údajů? Chcete nebo potřebujete utvrdit svoji znalost v této oblasti a získat mezinárodně uznávaný certifikát prokazující Vaši znalost?

Dovolujeme si Vám nabídnout oficiální balíček Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí (IAPP) pro přípravu na osvědčení Certified International Privacy Professional / Europe (CIPP/E).

Společnost Deloitte Legal jako licencovaný školící partner IAPP v rámci tohoto balíčku poskytuje prominentní dvoudenní kurz zprostředkovaný našimi advokáty s bohatými zkušenostmi z praxe.

Kurz představuje nejkomplexnější školení v oblasti ochrany osobních údajů, vhodný pro firemní právníky, compliance officery, HR manažery i ICT odborníky.

Kurz CIPP/E (spolu s dalším připravovaným kurzem CIPM) je nejlepší přípravou na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Certifikace IAPP představují jediný celosvětově uznávaný standard v této oblasti, který Vám pomůže zvýšit důvěryhodnost Vás a Vaší společnosti v očích veřejnosti i regulátora.

Co získáte?

Cena balíčku zahrnuje:

 • dvoudenní školení zprostředkované certifikovanými školiteli Deloitte Legal s rozsáhlými profesními zkušenostmi,
 • voucher na zkoušku CIPP/E,
 • 1 rok členství v IAPP,
 • certifikát Deloitte Legal potvrzující absolvování školení,
 • studijní materiál IAPP pro přípravu na zkoušku CIPP/E v anglickém jazyce,
 • ukázku testových otázek v anglickém jazyce, a
 • výtisk základních předpisů a stanovisek pro lepší orientaci v průběhu kurzu v anglickém jazyce (volitelné).

Co vás naučíme?

Tematický obsah kurzu pokrývá:

 • úvod do evropské ochrany osobních údajů,
 • evropské regulatorní orgány,
 • legislativní rámec,
 • soulad s evropskými předpisy a nařízením v oblasti ochrany osobních údajů,
 • mezinárodní přenosy dat.

Naši školitelé jsou autory četných odborných publikací v oblasti ochrany osobních údajů. Jejich odborný přesah do dalších právních odvětví, stejně jako chápání obchodních a technologických souvislostí zajišťuje, že Vás naše školení připraví nejen na zkoušku CIPP/E, ale i na praktické překážky, kterým budete muset jako odborník v oblasti ochrany osobních údajů v budoucnu čelit.

Více informací naleznete ZDE. 

Přednášející

Martina Heřmanová, advokátka Deloitte Legal, CIPP/E
Martina se předně zaměřuje na poradenství v oblasti compliance. Má dlouhodobé zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti provádění opatření směřujících k zajištění souladu s právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů. Podílela se na komplexních projektech s cílem zajištění souladu společností s touto úpravou, mezi něž patřila příprava GAP analýzy, analýzy rizik a analýzy dopadů, implementace těchto dopadů a dlouhodobé poradenství odpovědným zástupcům společností, a to zejména pro několik významných finančních institucí, veřejnoprávních korporací a přední českou výrobní společnost. V průběhu těchto projektů získala také výjimečný vhled do obchodních a IT aspektů ochrany osobních údajů.

Matúš Tutko, advokát Deloitte Legal, CIPP/E
Matúš se specializuje na projekty v oblasti práva ICT, ochrany osobních údajů, e-commerce, IT outsourcingu (např. v oblasti hostingových služeb, cloud computing) a dalších obchodně právních aspektů podnikání. V oblasti ochrany osobních údajů se dnes věnuje zejména problematice EU nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jeho efektivní implementaci do života společností.
Matúš je členem České advokátní komory, publikuje články v odborných médiích a přednáší problematiku GDPR jak pro naše klienty, tak na odborných konferencích.

Ján Kuklinca, advokát Deloitte Legal, CIPP/E
Ján se věnuje především obchodnímu právu, právu informačních a komunikačních technologií, právu hospodářské soutěže, právu duševního vlastnictví a právní problematice ochrany osobních údajů. Před působením v Deloitte Legal působil jako advokát a na pozici senior právníka v přední pivovarnické společnosti. Ján má rozsáhlé zkušenosti s právní podporou projektů nákupu, implementace a servisu IT řešení.

#ExperienceTheFutureOfLawToday

cipp


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.