Workshop

Roční zúčtování a změny ve mzdové evidenci 2020 (akce již proběhla)

location Brno 28. 1. 2020, 9:00

V rámci semináře se s Vámi především podělíme o novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a jejich případné dopady do ročního zúčtování za zdaňovací období 2019. V neposlední řadě se podíváme na specifika zaměstnávání cizinců.

Program

  • Novinky v oblasti daně z příjmů fyzických osob a pojistného platné od 1.1.2020
  • Provedení ročního zúčtování vs. povinnost podat daňové přiznání
  • Roční zúčtování a zahraniční pracovníci
  • Uplatnění slev a daňových odpočtů v rámci ročního zúčtování, ve mzdové evidenci a v rámci ročního zúčtování
  • Povinnosti plátců daně z příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s koncem zdaňovacího období

Časový harmonogram

08:30 - 09:00    Registrace 
09:00 - 11:30    Workshop

Přednášející

Lenka Hanáková, Deloitte
Lukáš Janíček,
Deloitte
Adam Dvořáček,
Deloitte


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.