Seminář

Zrušeno: Bezpečnostní školení zaměstnance (akce již proběhla)

location Praha 25. 2. 2020, 9:00

Upozornění: Akce byla zrušena. Pro více informací kontaktujte Gabrielu Naiwirtovou gnaiwirtova@deloittece.com.

Popis kurzu

Představujeme vám unikátní jednodenní školení pro všechny korporátní zaměstnance, kde se zaměřujeme na podnikovou bezpečnost, ochranu osobních údajů a právní minimum. Na tomto školení se věnujeme zejména principům GDPR, ISO 27000 a INFOSEC. Zaměstnanci, kteří absolvují tento kurz, obdrží certifikát potvrzující jejich způsobilost a znalost bezpečnostních zásad.

Dále se toto školení věnuje právní problematice ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele při řešení bezpečnostních incidentů, pochybení a odpovědnosti v případě nedodržení bezpečnostních zásad. Kurz provede účastníky celou škálou teoretických i praktických situací, v rámci kterých se naučí zvládat a správně postupovat při řešení bezpečnostních a jiných rizik.

Toto školení přináší výhodu pro zaměstnavatele s ohledem na odpovědný přístup a proškolení zaměstnanců, současně jim pomáhá pochopit rozsah odpovědností jednotlivce v rámci celkové bezpečnosti. Školení doporučujeme pro nové i stávající zaměstnance.

Obsah a témata kurzu

  • Přehledně vám popíšeme a vysvětlíme principy podnikové bezpečnosti pro zaměstnance
  • Seznámíme vás s principy zabezpečení osobních údajů s ohledem na GDPR
  • Představíme vám bezpečnostní opatření a jejich využití v praxi (šifrování, bezpečnost hesel, bezpečné přihlašování, sdílení informací, rozpoznání phishingového útoku atd.)
  • Ukážeme vám příklady z praxe při vzniku bezpečnostních incidentů a představíme vám správný postup při jejich hlášení a řešení
  • Projdeme si základní právní minimum ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele při řešení bezpečnostních incidentů, při ochraně soukromí zaměstnance nebo při pochybení v případě řešení bezpečnostních incidentů
  • Představíme vám bezpečnostní rizika a jejich dopady při porušení bezpečnostních zásad
  • Provedeme vás všeobecnou přípravou zaměstnance na bezpečnostní audit společnosti

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se chtějí vzdělat v oblasti bezpečnosti, ochrany osobních údajů nebo si ujasnit základní pojmy kybernetické bezpečnosti.

Certifikát Deloitte Academy – Security Certified Employee L1

Pro získání certifikátu je na konci školení nutné absolvovat 45minutový test složený z otázek, které budou vycházet z probíraných témat. Během testu není možné používat žádné pomůcky, opisovat nebo jinak narušovat průběh testu.

Získaný certifikát není omezen časovou platností, pro společnosti slouží jako potvrzení o správném a odpovědném přístupu k řízení bezpečnosti, ochraně osobních údajů a bezpečnostním školení zaměstnanců. Zaměstnanci mohou certifikát použít například k prokázání nabytých znalostí ve stávajícím zaměstnání nebo při hledání zaměstnání nového.


Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.