Webcast

#1 – Úvod do online vzdělávání, platforma Bakaláři, Khanova škola a debata zástupců škol (akce již proběhla)

location Online 19. 3. 2020, 10:00

Zavření základních, středních i vysokých škol kvůli snahám o zamezení dalšímu šíření koronaviru je pro vzdělávací systém obrovskou výzvou. O to více, že se na něj školy nemohly dopředu připravit a stále není jasné, jak dlouho bude opatření trvat. Jak lze rychle a efektivně nahradit výuku ve školních lavicích? Jaké nároky klade nastalá situace na vyučující, žáky a jejich rodiče? Registrujte se na náš webcast zdarma, kde shrneme aktuální možnosti i zkušenosti ředitelů škol s online vyučováním. Hostem webcastu bude také ředitel platformy Bakaláři, Antonín Blatný.

Témata webcastu

  • Jak rychle nastavit online výuku, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávání?
  • Jaké nástroje škola potřebuje, aby mohla se svými žáky a studenty komunikovat online?
  • Jaké technologie jsou vhodné pro konkrétní typy škol?
  • Jaké nároky klade distanční vzdělávání na učitele?
  • Praktická ukázka řešení

Pro koho je webcast určen?

Pro učitele a ředitele základních, středních a vysokých škol, kteří hledají cesty, jak zajistit kontinuitu vzdělávání pomocí distanční formy studia. Chybět nebudou ani zkušenosti s online výukou ředitelů českých škol.

Potvrzení mluvčí:

Senta Čermáková, moderátor
Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte Česká republika
Antonín Blatný, CEO, Bakaláři software
Jan Hejtmánek, ředitel pro oblast technologií Deloitte
Petra Jirutková, členka neziskové organizace Khanova škola
Zuzana Šimůnková, ICT koordinátorka, Gymnázium Havlíčkův Brod
Mr. Al Falk, High School Principal & Mr. Graeme Chisholm, Riverside
Petr Hopfinger, ředitel Gymnázium Duhovka

Webcast je zdarma.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.