Webcast

Jak čelit finančním dopadům COVID-19 (akce již proběhla)

location Online 25. 3. 2020, 10:00

Globální rozmach COVID-19 zdaleka nedoznal konce, přesto některá odvětví již začala silně pociťovat negativní dopad této pandemie. S ohledem na přetrvávající nejistotu je důležité, aby firmy zaujaly aktivní přístup, vyhodnotily, jak jsou schopny přestát turbulence na trhu z provozního i finančního hlediska, a podnikly rozhodné kroky s cílem snížit skutečná nebo potenciální rizika.

Program

  • COVID-19 coby spouštěč očekávané krize?
  • Jaké jsou typické příznaky finančních potíží?
  • Jaká plynou ponaučení z předchozí recese?
  • Jak určit, zda společnost čelí finanční tísni?
  • Kde je možné nalézt interní finanční zdroje?
  • Jak postupovat, když interní zdroje nestačí?
  • Jak čelit insolvenci v dodavatelském řetězci?

Přednášejicí

Radim Baše, Ředitel – Restrukturalizační služby
Tomáš Brožek, Advokát – Deloitte Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.