Webcast

Zákaz vývozu léčivých přípravků a další dopady nouzového stavu na odvětví farmaceutického průmyslu a zdravotnictví (akce již proběhla)

location Online 25. 3. 2020, 14:00

Zákaz distribuce léčivých přípravků do jiných členských států Evropské unie a jejich vývozu do třetích zemí bude mít dopad na farmaceutické společnosti a jejich distribuční modely, stejně tak jako na distributory léčivých přípravků a lékárny s distribučním oprávněním.

V praxi může panovat interpretační nejasnost nového zákazu vývozu léčivých přípravků a řada dalších problémů souvisejících s přerušením dodávek do zahraničí:

  • Jaké léčivé přípravky lze přesně považovat za léčivé přípravky určené pro český trh?
  • Co dělat s dodávkami do zahraničí, které jsou již „na cestě“?
  • Jaký má zákaz vývozu léčivých přípravků do zahraničí dopad na povinnost dostát smluvním závazkům vůči zahraničním odběratelům?
  • Jaké jsou možnosti náhrady škody vzniklé v souvislosti s nouzovým stavem?
  • Jaká mimořádná daňová opatření mohou farmaceutické firmy, distributoři anebo lékárny využít?

Přednášející

Tereza Davidová, advokátka, Deloitte Legal s.r.o.
Martin Vlk, advokát, Deloitte Legal s.r.o.
Petr Jindřich Syrovátko, advokát, Deloitte Legal s.r.o.
Marek Fořt, ředitel, Deloitte Advisory s.r.o.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.