Webcast

Home office v karanténě z pohledu daní (akce již proběhla)

location Online 2. 4. 2020, 10:00

Další díl ze série našich webcastů zaměřených na home office je tady. Tentokrát se zaměříme na daňové otázky práce z domova včetně situace, kdy se zaměstnanci z důvodu vyhlášení nouzového stavu nestihli vrátit zpět do ČR.

Témata

  • Zůstali vaši zaměstnanci v zahraničí z důvodu nouzového stavu a pracují odtamtud?
  • Nabrali jste zaměstnance v zahraničí a oni se nestihli před uzavřením hranic vrátit do ČR?
  • Jaká daňová rizika se s výkonem práce z domova v zahraničí pojí a co je potřeba mít na zřeteli?
  • Musíte zajišťovat stravování? Můžete i nadále poskytovat stravenky s daňovými výhodami?
  • Jak je to s povinností nahradit zaměstnancům účelně vynaložené náklady na chod domácí kanceláře?
  • Co všechno do těchto náhrad zahrnout?
  • Zaměříme se také na výpočet náhrad ve světle závěrů Koordinačního výboru mezi KDP ČR a GFŘ z listopadu 2019. Lze tyto náhrady paušalizovat?
  • Jak vyřešit okamžitou potřebu přesunu zaměstnanců na home office z pohledu náhrad?
  • Možnosti nájmu kanceláře od zaměstnance na přechodnou dobu
  • Rizika spojená s neposkytnutím kompenzace nákladů zaměstnancům

Přednášející

Robert Bezecný, senior manažer, Deloitte Advisory s.r.o.
Lucie Rolná, senior konzultantka, Deloitte Advisory s.r.o.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.