Webcast

Vliv pandemie na úvěry a postavení korporátních dlužníků (akce již proběhla)

location Online 15. 4. 2020, 14:00

Vztahy mezi dlužníky a věřiteli jsou v době pandemie koronaviru podrobeny náročné zkoušce. Jaké je v této situaci postavení korporátních dlužníků? Jaká mají vůči věřitelům práva a povinnosti? Co pro ně vyplývá ze standardizované úvěrové dokumentace uzavřené s finančními institucemi? A co hrozí v případě jejího porušení? Těmto a dalším důležitým otázkám se budeme věnovat v našem webináři. Zaměříme se na některé modelové situace a praktická řešení a postupy, které se dlužníkům v současné situaci nabízejí. Prostor budeme věnovat i praktickým otázkám (ne)plnění úvěrových smluv ve světle insolvenčního práva.

Program

V rámci semináře se zaměříme zejména na následující otázky:

  • Jaké jsou důsledky porušení úvěrové dokumentace, možnosti nápravy takového porušení či jiné postupy k řízení právního rizika?
  • Lze se zprostit závazku z úvěrové smlouvy z důvodu pandemie COVID-19?
  • Jaké jsou informační povinnosti dlužníka vůči věřiteli v době koronaviru?
  • Může věřitel zastavit čerpání úvěru? A co dělat v případě existence smluvních omezení limitujících možnost získat dodatečné finanční prostředky jinde?
  • Jak nejlépe přistoupit k případné restrukturalizaci dluhu?
  • Co dělat v případě hrozícího výkonu zajištění a jak se bránit?
  • Co s případnými insolvenčními důsledky porušení úvěrové dokumentace?

Přednášející

Jan Kotous, partner, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Martin Koláček, advokát, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Tomáš Brožek, advokát, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.