Webcast

Aktuality - daňové úlevy v době koronaviru a další podpora (akce již proběhla)

location Online 21. 4. 2020, 14:00

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat v úterý 21. dubna 2020. Cílem semináře bude poskytnout aktuality ohledně vládních opatření týkajících se daní, dotací a dalších oblastí. Zároveň se také zaměříme na odpovědi na otázky, které řešíme v naší každodenní praxi.

  • Zpětná ztráta (carry-back tax loss) – podrobnosti k novému konceptu
  • Zkušenosti z praxe – podávání žádosti o posečkání daně
  • Shrnutí aktuálního vývoje v dalších oblastech v návaznosti na vývoj situace

Přednášející

Marie Velflová, manažerka, Deloitte Advisory, s.r.o.
Alena Wágner Dugová, senior managing asociate v Deloitte Legal, advokátní kancelář s.r.o.
Ostatní specialisté


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.