Webcast

Vliv pandemie na povinnosti ze smluv II. (akce již proběhla)

location Online 22. 4. 2020, 14:00

Specifické právní a daňové dopady následků neplnění smluv. Konkrétní kroky k předcházení podobným problémům v budoucnu.

Webcast plynule navazuje na úspěšnou prezentaci (k přehrání zde), kde specialisté z Deloitte Legal probírali obecné aspekty výskytu pandemie a jejich dopad na uzavřené smlouvy.

Témata

Vzhledem k mimořádnému ohlasu posluchačů a dalšímu vývoji situace se budeme věnovat těmto tématům:

  • specifická úprava smluvních pokut v kontextu podstatné změny okolností. Možnosti a omezení snížení smluvní pokuty soudem,
  • tzv. MAC klauzule (klauzule významné negativní změny) a jejich praktický dopad v českém právním řádu,
  • reflexe současné situace v úpravě textu standardní smluvní dokumentace, resp. obchodních podmínek,
  • vybrané daňové dopady v případě neplnění smluv druhou smluvní stranou.

Přednášející

Ivan Telecký, advokát, Deloitte Legal s.r.o.
Petr Suchý, advokát, Deloitte Legal s.r.o.
Martin Vlk, advokát, Deloitte Legal s.r.o.
Tereza Tomanová, daňová poradkyně, Deloitte Advisory s.r.o.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.