Webcast

COVID-19: Dopad na banky, přijatá opatření vlády, regulatorní a účetní implikace se zaměřením na IFRS 9 (akce již proběhla)

location Online 23. 4. 2020, 14:00

Globální reakce na koronavirus COVID-19 se nadále rychle vyvíjí a působí negativně na světovou ekonomiku a hlavní finanční trhy. Banky po celém světě budou hrát významnou roli a stanou se systémovými stabilizátory pro své zákazníky, zaměstnance a pro ekonomiky dotčených zemí, a to i vzhledem k pravděpodobnému dopadu COVID-19 na celý bankovní sektor. Zatímco EBA podporuje opatření, která byla přijata vládami členských států Evropské Unie, některé aspekty a fungování obezřetnostního rámce stále vyžadují vyjasnění a identifikaci důsledků vyplývajících pro bankovní sektor.

Tým Audit & Assurance proto společně s týmem Risk Advisory připravil webinář na téma účetnictví a regulatorní dopady na finanční instituce, který účastníkům pomůže při identifikaci nově vznikajících problémů v návaznosti na COVID-19 a nabídne jim vodítka, jak správně přistoupit k této situaci z pohledu auditu a řízení rizik.

Témata

V rámci tohoto webináře se s naším expertním týmem budeme věnovat následujícím tématům:

  • Jaký je dopad COVID-19 a jaká opatření přijala Vláda ČR, Evropská Unie a další hlavní světoví regulátoři?
  • Jaké jsou klíčové výzvy pro bankovní sektor v souvislosti s COVID-19?
  • Jaké jsou pokyny vydané regulačními orgány EU ohledně obezřetnostního rámce pro zmírnění koronavirové krize, včetně moratoria a veřejných záruk?
  • Jaký dopad má COVID-19 na řádné uplatňování standardů IFRS9, konkrétně pravidel IFRS, včetně SICR & ECL?
  • Na jaká rizika si dát pozor po odeznění krize COVID-19?
  • Jak přizpůsobit opatření a strategie bank s ohledem na velké systémové změny?

Přednášející

David Jurčík
David je ředitelem v oddělení kapitálových trhů v Praze a má dvacetiletou pracovní zkušenost s bankovním sektorem. Mezi jeho hlavní zaměření patří vývoj a validace ratingových modelů a rizikových parametrů (PD, LGD, EAD atd.), vývoj modelů tržních rizik včetně simulací metodou Monte Carlo, implementace IFRS (IAS 39, IFRS 9), dodržování předpisů (Basel III / CRD, MiFID), oceňování finančních nástrojů (včetně pokročilých strukturovaných produktů), IFRS 13 a revize a implementace zajišťovacího účetnictví. Má také dlouhodobé zkušenosti v oblasti Treasury a s projekty implementace IT systémů řízení rizik.

Martin Trnovec
Martin je projektovým manažerem ve společnosti Deloitte, kde se od roku 2014 věnuje auditním a poradenským službám pro klienty převážně finančního a bankovního sektoru. Mezi jeho hlavní zaměření patří v posledních letech problematika IFRS 9, CRR, procesů a interních kontrol bankovních klientů.

Petr Strnad
Petr je ředitelem pro oblast finančních rizik v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte. Má dvacet let zkušeností v oblasti financí a bankovnictví, kde zastával různé vysoké manažerské pozice – od ředitele řízení rizik přes provozního ředitele po roli člena představenstva. Působil zejména v Česku a na Slovensku v různých oborech – v univerzální či korporátní bance, penzijní společnosti či stavební spořitelně. Věnoval se financím, investicím, provozním oblastem včetně řízení back-office, IT či compliance a postupně také všem hlavním kategoriím rizik (tržní, AML, kreditní, operační).


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.