Webcast

Jak posílit svůj dodavatelsko-odběratelský řetězec i během krize? Plánujte ve scénářích! (akce již proběhla)

location Online 29. 4. 2020, 14:00

Ve světle současných událostí už víme, že „černou labutí“ roku 2020 je globální pandemie virového onemocnění COVID-19. Ústředním tématem je pokles ekonomiky, který negativně ovlivní téměř všechny společnosti na světě, a nejistota vycházející z toho, že nikdo nedokáže jednoznačně predikovat budoucí vývoj. Je však nastalá situace pouze hrozbou, nebo ji můžeme považovat i za příležitost?

Naši odborníci z týmu Supply chain Vás provedou materiálovým tokem napříč podnikovými funkcemi (nejen výrobních firem), zaměří se na kritická místa a doporučí krátkodobá i dlouhodobá opatření s ohledem na možné scénáře budoucího vývoje. V rámci diskuze s hosty z vybraných průmyslů  budou zmíněny příležitosti, které současná situace přináší, a návrhy, jak tyto příležitosti rychle využít. Protože ten, kdo reaguje první, vyhrává.

Program:

  • Aktuální pohled na český průmysl
  • Výzvy v dodavatelsko-odběratelském řetězci se zaměřením na nákup, provoz (plánování, výroba, sklady, logistika a distribuce) a prodej
  • Jak to vnímáme v Deloitte?
  • Návrhy opatření s ohledem na možné scénáře vývoje současné situace
  • Diskuze s hosty z vybraných průmyslů, otázky a odpovědi

Přednášející a účastníci: 

  • Lukáš Jílek
  • Jiří Dušička a další hosté

Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.