Webcast

Uzavírání smluv na dálku (nejen v době pandemie) (akce již proběhla)

location Online 6. 5. 2020, 14:00

V současné situaci okolnosti často nedovolují uzavírat smlouvy jinak než na dálku. Připojte se k našemu webcastu, na kterém vám odborníci z Deloitte Legal poradí, jak při distanční kontraktaci postupovat, a případně doporučí, jak vaše stávající postupy v této oblasti optimalizovat.

V rámci webcastu si představíme také požadavky vycházející z tzv. nařízení eIDAS, ale i z předpisů upravujících fungování obchodních společností. Nejste si jistí, jak naložit s dokumentem opatřeným elektronickým podpisem, který vám zaslal váš obchodní partner? A jak je to se zahraničními dokumenty? I těmto otázkám se budeme věnovat.

Témata

  • Způsoby podepisování dokumentů
  • Fungování podpisových certifikátů
  • Uzavírání smluv se zahraničními obchodními partnery
  • Důkazní síla elektronicky uzavřených smluv v soudních sporech
  • Využití datové schránky
  • Komunikace se správními orgány a soudy

Přednášející

Ján Kuklinca, advokát, Managing Associate, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Radek Musílek, advokát, Senior Managing Associate, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
Václav Filip, advokát, Associate Partner, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
David Sýkora, advokátní koncipient, Senior Associate, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.