Webcast

Odpovědnost státu za škodu způsobenou krizovými opatřeními (akce již proběhla)

location Online 13. 5. 2020, 10:00

V našem dalším webináři si představíme detailní přehled stávajících právních úprav týkajících se uplatňování nároků na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s přijatými opatřeními státu. Jaké jsou limity odpovědnosti státu? A jak uplatnit případné nároky na náhradu? Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat v našem webcastu.

Uvedené téma prodiskutujeme také s ohledem na aktuální vývoj, kdy do formování právního názoru na danou problematiku nově zasáhl Městský soud v Praze svým rozhodnutím ze dne 23. dubna 2020. Soud v něm odmítl jednání státu spočívající ve snaze vyvarovat se dopadům krizového zákona.

Témata

V rámci webcastu se zaměříme na následující otázky a témata:

 • Jak přesně do formování právního názoru zasáhl svým rozhodnutím Městský soud v Praze? Mají podnikatelé blíže k nároku na náhradu škody?
 • Který zákon je relevantní? Krizový zákon či zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem?
 • Jaký je rozsah náhrady vzniklé újmy (škody)?
 • Jaká jsou rizika spojená s uplatněním nároků (prokázáním příčinné souvislosti, kalkulací vzniklé škody a jejím prokázáním)?
 • Jak uplatnit nárok na náhradu a jak probíhá následné řízení?
 • Musím nárok uplatnit? Je jeho uplatnění plněním povinnosti péče řádného hospodáře?
 • Jaké jsou náklady spojené s uplatněním nároku?
 • •Představíme si základní pojmy, včetně předpokladů odpovědnosti podle dotčených právních předpisů.
 • Seznámíme se s opatřeními přijatými podnikateli na zmírnění dopadů krize a zaměříme se na plnění tzv. prevenční povinnosti předcházet škodám coby jednu z podmínek pro uplatnění nároku.
 • Popíšeme si společenský rozsah dané problematiky.
 • Představíme vám vybrané služby Deloitte Legal, které vám mohou s uplatněním nároku na náhradu škody pomoct.

Přednášející

Petr Syrovátko, Associate Partner, Advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Tomasz Heczko, Managing Associate, Advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal
Jan Kotous, Partner, Advokát v advokátní kanceláři Deloitte Legal (moderátor)


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.